PLASTIC GARDEN   * 尾崎亜美 *

Track 曲   目 作 詞 作 曲 編 曲
TN−1 Plastic Garden 尾崎亜美 尾崎亜美 尾崎亜美
TN−2 Like a Stone 尾崎亜美 尾崎亜美 尾崎亜美
TN− Cottonが笑った 尾崎亜美 尾崎亜美 尾崎亜美
TN−4 Judy 尾崎亜美 尾崎亜美 尾崎亜美
TN− Vitaminn 尾崎亜美 尾崎亜美 尾崎亜美
TN−6 鉄の女 尾崎亜美 尾崎亜美 尾崎亜美
TN−7 Male,Female 尾崎亜美 尾崎亜美 尾崎亜美
TN−8 生まれたてのイヴになれ 尾崎亜美 尾崎亜美 尾崎亜美
TN−9 Plastic Garden(デジャヴュ) 尾崎亜美 尾崎亜美 尾崎亜美


  
* * * Musicians * * *

楽 器 演 奏 者
Drums Jun Aoyama
Hideo Yamaki
Bass Tsugutoshi Gotoh
Chiharu Mikuzuki
E.Guitar Masaki Matsubara
Tsuyoshi Kon
Shigeru Suzuki
A.Guitar Masaki Matsubara
Shigeru Suzuki
Amii Ozaki
E.Piano Jun Satoh
Shingo Kobayashi
A.Piano Jun Satoh
Shingo Kobayashi
Hiroshi Satoh
Synthesizer Jun Satoh
Shingo Kobayashi
Arimitsu Tani
Amii Ozaki
Synthesizer Programming Keishi Urata (EMU)
Strings Group ”Ohno”
Horns Jake.H.Conception
Yasuo Hirauchi
Yoshikazu Kishi
Fumio Shiroyama
Chorus PaPiPuPePoGashohdan
AMII’S Child


* * * Recording Staff * * *

Produced by Amii Ozaki
Executive Producer Yuzo Watanabe
Co−Ordinate & Director Osamu Kuramoto (B’s Club Office)
Miory Iijima (CANYON Records)
Mixing Engineer Kazuyuki Masumoto
Engineers Toshio Tamagawa
Nobuo Maeda
Shinichi Yano
Special Thanks To Yoshifumi Ikeda
Kanako Sato
Musician Management Shinji Kurata
Sei Satoh (TENTOFU)
Art Direction &Design Masaharu Nakano
Silkscreen Fumiyoshi Hashimoto
Tanikawa Silk Edition
Photographer Kunihiro Shinohara
Costume,Hair&Make−up Mayumi Katsuyama
★ ALBUM Released Date ★

【LP Issue】 1984.09.21/●PCCA−00238 (CANYON)
【CD Issue】 1984.09.21/●D38A0042 (CANYON)


ふきふきリストに 戻 る